Altres articles al Bloc d'Explorem en:

COS

MENT

ESPERIT

ENTORN

RELACIONS

PRÀCTICA

INTEGRAL

(placeholder)

Subscriu-te al bloc

Meditació i estrès II

20/10/2015

Segona part: I la meditació?

Concloíem a la primera part (meditació i estrès), que la nostra manera d’entendre i de fer -amb les capacitats i competències que les suporten- determinen què és estressant i com ens hi encarem.

I la meditació? Què hi té a veure amb tot això?

La meditació com a tècnica, o Mindfulness -més deslligada de context religiós, ens és d’ajuda davant l’estrès perquè incideix de diferents maneres en les capacitats i competències que ens permeten entendre i fer d’una determinada manera davant situacions concretes. Incideix doncs en les nostres lens o filtres a través dels quals vivim amb el món que ens envolta. 

Per exemple entre d’altres la meditació potencia:

La capacitat de focalitzar la nostra atenció

La capacitat d’auto observació i auto coneixement

La consciència corporal, emocional i mental (ser conscient del propi cos, les nostres emocions, els nostres pensaments)

La capacitat de gestionar el dolor

La capacitat de prendre altres perspectives

La capacitat de ser més compassius

La capacitat de deixar anar, d’obtenir espai físic, emocional i mental i distanciar-nos de la sensació, emoció o pensament que ens ocupa.

La capacitat de suspendre el pensament que jutja o valora

La capacitat d’estar obert física, mental i emocionalment a què ha de venir -deixar anar l’expectativa

La capacitat d’explorar lo desconegut

La capacitat d’escoltar

La capacitat d’atendre el present i el futur (també!)


Tot i que els beneficis de la meditació (o Mindfulness) potencialment són els mateixos per a tothom, cada un de nosaltres els experimentarem diferent i n’obtindrem així nous potencials de comprensió i acció.

En general però aquestes capacitats -esmentades- ens ofereixen el potencial de millorar la nostra resposta davant de situacions d’estrès i inclús d’evitar-les o pal·liar-les d’entrada. Aquest fet s’anomena com “the stress response” i ens ajuda no tan sols a atendre hàbilment el moment, sinó també a millorar-ne la resposta posterior, facilitar la relaxació i el retorn a un estat no estressat. Per tant a no mantenir l’estrès i els seus efectes.


Amb la meditació no ens tornarem immunes a l’estrès -no crec que això fos bo de cap manera-, però sí que incidirem en les capacitats que fan millor la nostra resposta vers l’estrès i les situacions estressants.

Ara bé, com ja s’endevina entre línies, la meditació no és l’única recepta. Ens agrada, la practiquem, la donem a conèixer i us encoratgem a explorar-la. Però hi ha d’altres camins, tant o més vàlids per ajudar-nos a desenvolupar les capacitats i competències que ens ajuden a fer front a l’estrès. I a Explorem, no creiem en un únic camí, sinó en aquell que ens va bé a cada un de nosaltres, explorat a consciència. Ens agrada integrar múltiples perspectives, múltiples tècniques, per fer el nostre propi camí.


I desitgem que el nostre espai us ajudi a fer i seguir el vostre.