(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

EL CANVI COMENÇA EN UN MATEIX... PERÒ QUÈ HEM DE CANVIAR? I COM HO FEM?


Des d'explorem el què proposem és l'exploració de noves formes de relacionar-nos amb nosaltres mateixos, els altres i l'entorn.

Pots començar per aquella area que et sigui més familiar o en la qual desenvolupar-te t'aporti més benefici. Aquest espai però, pretèn ser una guia tan del MAPA PER EXPLORAR com de LES PRÀCTIQUES per fer-ho.


(placeholder)

De Forma breu aquests són els diferents elements de la TI. Una practica integral doncs serà aquella que adreci aspectes dels quadrants, lineas, nivells, tipus i estats. Ens queda un últim element que guardem per més endavant :)

En el nostre bloc anirem explorant els diferents elements de la teòria integral i oferint pràctiques d'exploració.

Clica aquí per començar...

EL MAPA ÉS LA TEORIA INTEGRAL


(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)
(placeholder)

RELACIONS

Un dels elementes bàsics de la Teòria Integral. Els quadrants descriuen les 4 dimensions bàsiques del què és present en el nostre Univers. Una senzilla agrupació que ajuda a classificar, entendre i contextualitzar les diferents aplicacions, metodologies, disciplines i els seus respectius clams de legitimitat i poder.


Els quadrants també expliciten les 4 perspectives bàsiques a través de les quals experimentem el mòn, així com les perspectives bàsiques a partir de les quals podem mirar qualsevol fenòmen.

Un altre aspecte són els diferents estadis de desenvolupament als quals com a humans tenim la capacitat i potencialitat d'aconseguir. Els estadis són evolutius i és necessàri passar per cada un d'ells per poder abansar a l'estadi superior. És fàcil d'entendre quan mirem en un nen i sabem que abans d'arribar a l'adolescència -i disposar de les capcitats disponibles en aquesta edat- ha de passar primer per unes fases o estadis prèvis -els quals es poden transitar de moltes maneres- però són inescapables.

A cada estadi tenim disponible i som capaços d'operar a una realitat que no ens era disponible abans, però que un cop assolida sempre tenim a l'abast i a més podem operar també als estadis anteriors. Per entendren's, quan aprenem a caminar, ja sempre més ho podem fer-ho, però a més tenim la capacitat de seguir gateixant si així ho volem. Aquest element de la teoria integral s'anomena Estadis o Nivells.

(placeholder)
(placeholder)

A cada moment de la nostra vida operem en un ventall d'un determinat nivell/estadi. No es pot dir que estiguem 100% en un determinat nivell/estadi sinó que tenim el centre de gravetat operant a un determinat nivell, però en alguns aspectes estarem per sota aquest nivell i en d'altres per sobre. Per exemple, si ajuntem dos elements (nivells i lineas), ens serivrà per entendre-ho. Podem operar a un determinat nivell d'intel.ligència cognitiva, però a un altre d'intel.ligència moral o espiritual. I així amb el conjunt de líneas o multiples intel.ligències, això fa que tinguem un centre de gravetat determinat però que en determinats aspectes i contextos tinguem a disposició un recursos d'un nivell/estadi  o d'un altre.

(placeholder)
(placeholder)

Un altre element que considera la teòria integral és el què anomena Tipus. Que es refereix a tipologies (per exemple masculí i femení, o diferents tipus de personalitat). Si bé és cert que tots ens desenvolupem per uns mateixos estadis o nivells, i disposem d'unes mateixes intel.ligències, en funció de la tipologia aquestes es desenvolupen diferent i es diferencien en emfàsis diferents. Per exemple C.Gilligan -investigadora de desenvolupament moral- va veure que homes i dones es desenvolupen en els mateixos estadis però ho fan des d'opitiques diferents. Tan homes i dones es dosenvolupen per diferents nivells/estadis (pre-convencional, convencional, postconvencional i integral), però amb una "veu" diferent: els homes amb més emfàsis en "individualitat" mentres que les dones posen l'emfàsis en "comunió".

Finalment tenim l'element dels Estats de consciència. Hi han tres esats de consciència principals (despert, dormint, somiant), però diferents estats dins cada un d'ells (desperts: felicitat, excitació, eufòria, alegria, claretat, concentració, inspiració, però també por, fragilitat, confusió, tristesa, etc.). Els diferents estats els experimentem en primera persona i ens permeten  interpretar el què ens passa o fem des d'una òptica determinada. Els estats varien al llarg del dia de forma espontànea però també de forma cultivada els podem alterar, són temporals. A vegades confonem els estats amb els estadis o nivells, que són dues coses diferents, per bé que s'interrelacionen mútuament. Per exemple una experiència  determinda  -com pot ser un estat meditatiu profund) és interpretada pel subjece que la viu d'una manera diferent en funció del seu centre de gravetat (estadi/nivell).

Un  altre especte són les capacitats que operen en cada domini. Per exemple en l'individual subjectiu (UL) trobem les diferents capacitats, habilitats o múltiples intel.ligències: cognitiva, somàtica, emocional, interpersonal, moral, esprititual, ...Aquestes capacitats dins la teroria integral les anomenem Líneas. Cada quadrant té les seves pròpies líneas. Amb cada línea tenim la capacitat de desenvolupar-nos.

És molt fàcil d'observar en nosaltres mateixos i en els altres les nostres virtuds o debilitats i normalment tenen a veure amb el nostre desenvolupament en les diferents capacitats o múltiples intel.ligències. Per exemple, ens pot resultar fàcil entendre teròries complexes però en canvi ens és difícil comunicar-nos i expressar-nos, o podem tenir facilitat per les matemàtiques però en canvi poca habilitat física o somàtica. Certament aquest element ens ajuda a entendre fàcilment perquè som tan diferents l'un de l'altre, però també ens indica quins aspectes ens convé treballar o cultivar per harmonitzar el nostre desenvolupament.

ELEMENTS DE LA TEÒRIA INTEGRAL de KEN WILBER

QUADRANTS

LÍNIES

NIVELLS

TIPUS
ESTATS

L'EXPLORACIÓ LA TEVA PRÀCTICA