ALTRES CURSOS I TALLERS D'EXPLOREM

MINDFULNESS

REVELA'T FORTA

REVELA'T SANA

Com aprenem a estar presents en l'imediatesa de cada moment a través del cos, la ment, les relacions i l'entorn. Des d'aquesta òpitica encarem els nostres tallers de Mindfulness.

Com aprenem a desenvolupar, per mantenir-nos constants en l'hàbit de la pràctica física, les capacitats i condicions físiques que milloren el nostre benestar.

Curs/programa pioner, l'embrió del Menjar Conscientment. De fet, la nova versió no tant sols és més actualitzada sinó fins i tot amplida!

LINIES DE DESENVOLUPAMENT

Les llinIes de desenvolupament és el que es coneix també per múltiples intel·ligencies. Així en aquest taller molt divertit i pràctic explorem com cultivar les diferents capacitats (moral, somàtica, interpersonal, espiritual, cognitiva, emocional) i aplicar-les conscientment en el nostre dia a dia.